• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide

LOJİSTİK TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS) HAKKINDA

INCOTERMS ( ICC – International Chamber of Commerce) / LOJİSTİK TESLİM ŞEKİLLERİ Uluslar arası ticarette ihracatçı ve ithalatçıların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirten uluslar arası standart kurallar bütününe incoterms denir. Incoterms’in açılımı; International Commercial Terms yani Uluslar arası Ticari Terimler’ dir. Incoterms merkezi Paris’te bulunan International Chamber of Commerce (ICC) tarafından yayınlanır. Incoterms ilk defa 1936 yılında oluşturulmuş, 6 kez revize edilmiştir....


BI ( İŞ ZEKASI ) Teknolojileri ve Programlar hakkında bir anektod

Gelişmiş İnovatif bilgiler ve kullanım amacına göre SCADA, MES , ERP. MRP , EDI vb teknolojik programlar ; yeni nesil rekabette anlık  aksiyonlar ile önemli kazanımlar sağlayacak ihtiyaçlardır.  Özellikle de Firmaların ;  karar verme, maliyet düşürme ve yeni iş fırsatlarını tanımlamayı geliştirmek ile iyileştirilmesi gereken verimsiz süreçleri belirlemek için kullandıkları BI ( iş zekası ) sistemi öne çıkıyor. Genellikle teknolojik programları kurgularken , başarılı bir vizyon ve iyi s...


İŞ MÜKEMMELLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR AYRINTI

Endüstri 4.0 ve 5.0 Teknolojileri kullanılıyorken , Tedarik Zinciri ve Lojistik Proseslerinde Mükemmelliği sağlamak için ; İyi planlanmış bir Lojistik stratejisi Yeni Nesil Akıllı sisitemlerle yapılması gereken Optimizasyonlar Profesyonel Yönetim ve kalifiye nitelikli istihdam Ulaşılabilir Hedefler koymak operasyonel iş süreçlerinin ağ bağlantılı olarak akıllı takip uygulamları ile optimize edilmesi gereklidir. Akıllı bağlantılı prosesler; kesintisiz izlenebilirlik, anlık...


DEPOLAMADA HAYATİ BİR OPERASYON : Tehlikeli Malzemelerin Depolanması

DEPOLAMADA HAYATİ BİR OPERASYON :  ** Tehlikeli Malzemelerin Depolanması**         Tehlikeli malzemelerin depolanmasında malzemelerin içerdiği potansiyel risk ve tehlikeleri belirten , aynı zamanda bu ürünler ile güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağını belirten güvenlik bilgi formaları (msds ) önemlidir.  Material Safety Data Sheet ( msds ) formu , tedarikçi veya üretici firma tarafından hazırlanmalıdır. Bu belgeye göre tehlikeli maddelerin durum ve özellikleri incelenerek , özel alanlar...


Envanter Yönetminde MICRO ve MACRO WM metodları

ENVANTER YÖNETİMİNDE , MICRO ve MACRO WM METODLARI  Yüksek Hacimli depolamada,  malzeme sirkülasyonu ve saha operasyon döngüsü çok yüksektir. Envanter yönetiminde  kullanılan yeni nesil akıllı takip uygulamalarından biride ; uygun dinamik raflama , karekod ve RFID ile birlikte kullanılan MMMT - Mikro ve Makro Malzeme Takibi (Micro-Macro Material Tracking) metodu dur. Uygulamadan doğru faydalanmak için şirket hedeflerine göre kurumsal entegrasyon yapılanması şarttır. Bu metodu ugulaman...


Kurumsal Yapılanmalarda Kontrol Listeleri (Checklist 'ler)

Kurumsal Yapılanmalarda bir Ayrıntı / Kontrol Listeleri ( Checklist 'ler  )     Checklist 'ler ; Doğru işi , doğru şekilde , doğru işleyişle , doğru standartlarla yapmayı sağlar.  Kotrol Listeleri , eksikliklerin yada yanlışlıkların , hasar veya risklerin kontrol edilerek tespit edilmesini ve böylece önlemler alınarak düzeltilmesinde yol gösterici etken parametreler birleşkesidir. Bu listeler : belge kontrol, proje veya tesis kontrol ,depolama,  ürün kontrol, imalat kontrol, prosedür ...


Ekiplerin Motivasyon ve Verimliliği

İş Yaşamında en çok önemsediğim konu,çalışan ekiplerimin motivasyon ve verimliliğidir. İşgücü verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden biri de motivasyonun yanında , mesleki ve kişisel gelişim eğitimleridir. Personellerin düzenli aralıklarla eğitilmesi ve bu amaçla toplantılar ve etkinlikler yapılması ; Personellerin kendilerini her konuda geliştirmesinin sağlanması, çalışan motivasyonu, ekipler arası takım bilinci ve dayanışması açısından oldukça önemli bir unsurdur.  Eğitim sürec...


Depolama sektöründe Risk Değerlendirme

Lojistikte , Depolama sektöründe yaygın olarak kullanılan bir kaç risk değerlendirme türünün açıklamaları ve karşılaştırmaları aşağıdaki gibidir.  Bu yöntemlerden en son sutundaki kontrol listesi yöntemi daha az miktarda deneyim istemesi ve takım çalışması olması sebebiyle diğerlerinden öne çıkmaktadır. Ayrıca İşyerlerinin ; çalışan sayıları ve tehlike sınıfları listesine göre farklı NACE kodları verilmiştir. Lojistik Uygulamalarında ve özellikle depolamada : Matris, Fine Kinney ve...


Malzeme ve Envanter Yönetiminde iki püf noktası

Malzeme ve Envanter Yönetiminde iki püf noktası : Malzeme ve Envanter Yönetiminde , Malzeme Kodları oluşturma ve stok kartı açmadan sonra en önemli Püf noktalardan ikisi; MRP Prosedürünü ve Tedarik periyodlarını belirlemektir. İşletmelerin körlük yaşadığı , müşteri memnuniyetini etkileyen karmaşıklık noktalarından birisi ; sipariş teslim ve termin sürelerinin MRP de efektif planlanamamasından kaynaklıdır.   MRP Prosedüründe ;  - Deterministik ( ihtiyaç oluştuğunda plan) ,  - ReO...


Lojistikte önemli bir ayrıntı/ benchmarking

Lojistikte önemli bir ayrıntı/ benchmarking Maliyet iktisadı açısından yöneticiler , kendin yap veya dışarıdan sağla seçenekleri arasındaki tercihleri belirleyerek, işlem ve işçilik maliyetlerini en aza indirmenin arayışındadır.  Tedarik zincirlerinde rekabetçi yapılar,  dış kaynak kullanımlarıyla (taşımacılık , navlun sevkiyatı, depolama , profesyonel personeller, gümrük müşavirliği, lojistik danışmanlık, lojistik profesyonel eğitim  vb. ) güçlendirilebilir. Lojistik açıdan benzer te...


Yeni çağ Lojistiğinde önemli kurgular = CALS - MRP - ERP -EDI

Yeni çağ Lojistiğinde önemli kurgular = CALS - MRP - ERP -EDI İnovasyon ve Sürekli geliştirmeler Yeni nesil Lojistikte çok önemlidir. Özellikle bilgisayar yazılımlı entegre sistemler , kurgulamayı, planlamaları ; izlenebilir iş kalitesini ve süreç hızını arttırarak daha az zamanda hatasız çalışma olanağı sağlamıştır. İşletmelerin Mali bütçe planlamaları yaparken , mutlaka bu tür yenilikler ve geliştirmeler için kaynaklar ayırması elzem ve mühimdir. Önemli bir husus Ülkemizdeki işletmel...


İşletmeyi Dış Kaynak Kullanımına yönelten sebepler

İşletmeler genelde üç sebepten Dış kaynak kullanımına yönelirler;   -Maliyetleri dşürmek -Servis ve Hizmet Kalitesi -Operasyon Hızı Ancak en önemli bir husus daha var ki o da İşletmelerin  lojistik süreçler konusunda profesyonel ve uzman kadrolarının olmamasıdır. İşletmelerin Lojistik Konusunda Profesyonel Kadrolarının olmaması ; - Yanlış depo kurgusu ve raf dizaynları ile buna bağlı , işleyişte depo doluluğunun ve stok devir hızının off shore olarak düzensiz gitmesi, -envant...


Depolarda Yer Seçimi için Literatür/ Dizayn Metodu

Depolarda Stok Yerleşimi İçin Literatür : Dizayn Metodları Yüksek Hacimli ve Operasyonel Depoların organizasyonu ile ilgili dikkatli karar gerektiren bir çok husus vardır.  Depo yerleşiminin amacı stokta tutma maliyetlerini minimum düzeyde tutarak mevcut depo alanından maksimum bir şekilde yararlanmaktır. Bu kapsamda, en önemli karar, deponun tasarımı aşamasında alması gereken sektörel bazlı ;  raf şekli, istifleyici seçimi ,depolama şekli, yerleştirme metodu , sipariş toplama şekli , ...


Talep Tahminlerini Doğru Yapma

HAYATİ BİR AYRINTI = TALEP TAHMİNLERİ Talep Tahminleri nin amacı ; Firmaların kısa dönem karşılaşacağı işletme kararları ile uzun dönem büyüme planları ve yeni yatırımları için , risklerin ve belirsizliklerin azaltılması ile zararın sıfıra indirgenmesidir. Talep Tahminlerini kullanırken objektif ve doğru tahminler yapıp, hataları, riskleri ve belirsizlikleri en aza indirgemek ; bir işletmenin ayakta kalabilmesinin ve rekabet gücünün artmasının en önemli noktasıdır. Üretim ve Lojistik F...


Lojistikte Süreçlerin Sınıflandırılması

LOJİSTİK YÖNETİMİ / SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖZELLİKLERİ Süreçler Ana hatları ile üç grupta sınıflandırılır; 1- Temel Süreçler : Doğrudan kuruluşun dış müşterilerinden gelen talep üzerine başlayan ve dış müşteriye bir ürün ya da hizmet sunulmasını sağlar. 2- Yönetim Süreçleri : Tüm süreçlerin ortak hedefler doğrultusunda faaliyetler planlamasını, bunlarla ilgili performans göstergelerinin düzenli gözden geçirilmesini ve raporlanmasını içeren süreçlerdir. 3- Destek Sür...


TAŞIMACILIK TÜRÜNÜN SEÇİMİ

Önemli bir ayrıntı = Taşımacılık Türünün Seçimi ; Taşımacılık , altı geleneksel taşımacılık türü ; kara yolu, deniz yolu, demir yolu, hava yolu, boru hattı ve su yolu kullanılarak yapılmaktadır. Her taşımacılık türünün kendine özgü hizmet ve maliyet avantajı vardır. Taşıma türleri, hız, güvenilirlik ve maliyet gibi kriterlere göre karşılaştırılabilir. Küresel ulaşım planlamasında, belgelerin hazırlanmasından sonraki aşama taşımacılık türünün ve taşıyıcıların seçimi ile taşıma yollarının ...


Lojistik Bilgi Sistemleri

Lojistik Bilgi Sistemleri, lojistik operasyon süreçlerinin tümünde firmaların iç veya dış diğer sistemleri ile entegre çalışabilen, yani bilgi akışının sağlandığı,  yazılımlardır. Bu sistemlere ayrı ayrı paket programlar şeklinde ulaşmak mümkün olabilir ancak günümüzde birçok firma, iş süreçlerindeki birçok modülü içeren,  Kurumsal Kaynak Planlama (KKP - ERP (Enterprise Resource Planning)) yazılımlarını kullanmaktadır. Lojistik Bilgi Sistemleri süreçlerin modellenmesi için stratejik pla...


Lojistik Ağı Tasarımı

LOJİSTİK AĞ TASARIMI / Aşamalar :  Lojistik Ağ tasarımı ; problemin tanımlanması, hedeflerin belirlenmesi ve model formülasyonu şeklinde üç aşamada tanımlanmıştır.  Lojistik ağların oluşturulmasında , çok kriterli karar verme süreçlerinde yer alan ve tedarikçi seçiminde de kullanılacak olan , Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen ''Analitik Hiyerarşi Prosesi Yönetimi'' dir. Bu yöntemin en büyük faydası ve getirisi , problemleri ; Amaç, kriterler, alt kriterler ve alternatiflerden ol...


TEMEL DEPO VE STOK YÖNETİMİ / STOK KARTLARI

Temel depo ve stok yönetimi sistematiğinde ; **Envanter Yönetimi Modeli hangi hususlara göre seçilir ?  **Malzeme Ana kayıtları Modülü Nedir , nasıl kurgulanır ? ** Stok  kartı nedir ? stok kartı nasıl ve neye göre oluşturulmalıdır ? ** Malzeme Ana grupları ve sınıflarına ayırma neden önemlidir ? çok yakında www.uygargultekin.com da Makaleler bölümünde.. //form tags to omit in NS6+: var omitformtags=["input", "textarea", "select"] omitformtags=omitformtags.join("|") ...


LOJİSTİK YATIRIM ANALİZİ VE ROI BELİRLEME B2B / B2C / C2C E-TİCARET LOJİSTİĞİ TEKNİK ŞARTNAME OLUŞTURMA (C T S) TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME ( FACTORS ANALYSIS ) TEDARİK ZİNCİRİ KURGUSU SCOR ve CALS LOJİSTİK ORGANİZASYON YAPILANMASI PARAMETRİK ANALİZ VE GELİŞMİŞ OPTİMİZASYON SAĞLAMA DAĞITIM MERKEZİ ( DISTRIBUTION CENTER ) KURULUMU DAĞITIM KAYNAK PLANLAMA (DRP) FİLO KURGUSU VE FİLO YÖNETİMİ (FLEET MANAGEMENT)/ ROTALAMA DIŞ KAYNAK KULLANIMI ( OUTSOURCHING ) MODEL KIYASLAMA (BENCHMARKING) PARTİ LOJİSTİĞİ YÖNETİMİ 1PL/2PL/3PL/4PL/5PL MODERN TRANSPORTING(ENTEGRE /MULTIMODEAL/ INTERMODAL / MILK-RUN) TALEP TAHMİNLEME MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ KURGUSU CRM/ECR TERSİNE LOJİSTİK BI (İŞ ZEKASI) SİSTEMİ KPI / LSA / LPI ANALİZLERİ MRP - ERP / WMS -EDI SİSTEMLERİ SEÇME